Samen aan Tafel

samenaantafel2

Samen aan Tafel            

Dit project is gericht op het jaarlijks organiseren van een middag met diner en muzikale omlijsting.  De gasten zijn over het algemeen mensen die het afgelopen jaar het nodige hebben meegemaakt of die om allerlei redenen niet vaak meer van huis ( kunnen ) gaan. In samenwerking met de ouderenadviseurs en contactmensen van het RIGOM, het Rode Kruis en De Zonnebloem komt de lijst van genodigden tot stand. Het lentediner vindt plaats in De Binnenhof van het gastvrije Titus Brandsmalyceum te Oss. Het halen en brengen van de deelnemers is een logistieke operatie op zich, aangezien niet alle deelnemers even mobiel zijn.

Voor verdere informatie: www.samenaantafel.info/