School voor Hart

De actie ‘School voor Hart’ die de Lionsclub opstartte heeft als doel om reanimatietraining een vast onderdeel te laten zijn van het lesprogramma in het 2een 3ejaar van alle middelbare scholen in Oss. Als eerste proef was een reanimatietraining met steun van de Lionsclub Oss De Maashorst in 2017 door het Titus Brandsma Lyceum geïntroduceerd. Docenten werden daarbij zelf opgeleid tot instructeur en zowel de docenten als leerlingen waren bijzonder enthousiast. Daarop is besloten om geld in te zamelen om reanimatietraining bij alle acht Osse middelbare scholen (met liefst 7.000 leerlingen) te introduceren. De deal: de scholen stellen onderwijstijd en docenten beschikbaar, wij zorgen voor het materiaal en de opleiding van de docenten.